Rynek mięsa – 31.05.2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 527,5 2,9
indory 5 974,6 0,3
indyczki 5 675,6 0,0
kaczki typu brojler 4 789,6 -1,7
gęsi typu brojler 6 725,9 1,2
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 155 3,9
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 736 5,3
tuszki indyków patroszonych 8 857 -0,5
ćwiartki z kurczaka 3 651 2,3
skrzydła z kurczaka 5 062 0,2
filety z piersi kurczaka 13 995 2,9
nogi z kurczaka 6 225 4,5
podudzia z kurczaka 6 402 -6,6
uda z kurczaka 5 880 -7,1
filety z piersi indyka 17 543 0,9
skrzydła z indyka 6 060 1,2
udźce z indyka 9 623 -0,3
podudzia z indyka 5 270 0,8
wątroby z kurczaka 2 967 -1,0
wątroby z indyka 4 677 2,4
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 154,7 5,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 649,2 5,0
tuszki indyków patroszonych 8 856,7 -0,5
ćwiartki z kurczaka 3 565,1 2,7
skrzydła z kurczaka 4 923,1 0,0
filety z piersi kurczaka 13 853,5 3,9
nogi z kurczaka 5 907,3 3,5
podudzia z kurczaka 5 660,0 -7,9
uda z kurczaka 5 201,5 -7,3
filety z piersi indyka 17 624,4 1,7
skrzydła z indyka 5 980,0 1,0
udźce z indyka 9 534,1 -0,6
podudzia z indyka 5 153,5 0,6
wątroby z kurczaka 2 806,2 4,7
wątroby z indyka 4410,2 1,8
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 587 -0,01
byki 12-24 miesiące 13 121 1,94
byki powyżej 24 miesięcy 12 919 0,73
wolce do 12 miesięcy 12 580
krowy 10 675 1,39
jałówki 12 396 0,51
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 381 -1,8
krów rzeźnych 10 024 -3,3
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 528,37 0,5
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 682,10 -3,4
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,71 3,6
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,63 -4,4
młode bydło opasowe 6,32 -2,2
krowy wybrakowane 4,20 0,7
BARANINA – SKUP Cena w KWIETNIU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 517 1,5
24,1-31 kg 8 648 -0,6
31,1 – 36 kg 7 934 -0,4
36,1-40 kg 7 832 -2,1
Średnia 17,1-40 kg 8 662 -1,9
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 689 2,29
klasa E 5 602 2,40
klasa U 5 144 2,84
klasa R 4 706 3,02
klasa O 4 092 1,90
klasa P 3 558 1,13
S-P razem 5 474 2,48
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 160 1,6
schab środkowy z kością 11 017 -0,63
szynka gotowana 17 109 -2,30
kiełbasa toruńska 10 401 0,66
prosięta na targowiskach (za sztukę) 160,28 0,3
źródło: MRiRW