Rynek mięsa – 3 kwietnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 513,4 -1,3
indory 6 056,6 1,4
indyczki 5 841,2 1,5
kaczki typu brojler 4 763,2 2,3
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 031 1,0
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 299 -4,1
tuszki indyków patroszonych 9 566 -1,2
ćwiartki z kurczaka 3 529 -0,1
skrzydła z kurczaka 4 804 -2,5
filety z piersi kurczaka 13 760 -0,9
nogi z kurczaka 5 954 -0,4
podudzia z kurczaka 6 374 -1,6
uda z kurczaka 5 956 2,3
filety z piersi indyka 16 810 -1,7
skrzydła z indyka 5 926 0,9
udźce z indyka 9 843 1,2
podudzia z indyka 5 347 1,6
wątroby z kurczaka 3 032 -4,8
wątroby z indyka 4 649 3,2
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 030,3 1,0
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 202,2 -4,4
tuszki indyków patroszonych 9 330,7 -0,9
ćwiartki z kurczaka 3 450,2 -0,1
skrzydła z kurczaka 4 742,0 -1,5
filety z piersi kurczaka 13 477,9 -0,3
nogi z kurczaka 5 657,2 -0,6
podudzia z kurczaka 5 761,0 -2,7
uda z kurczaka 5 324,2 2,2
filety z piersi indyka 16 711,1 -2,0
skrzydła z indyka 5 845,4 0,5
udźce z indyka 9 763,0 0,5
podudzia z indyka 5 310,1 1,6
wątroby z kurczaka 2 954,7 -2,5
wątroby z indyka 4341,9 1,6
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 790 2,0
byki 12-24 miesiące 12 867 -2,0
byki powyżej 24 miesięcy 12 736 -2,4
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 620 -1,0
jałówki 12 541 -0,3
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 477 -0,3
krów rzeźnych 9 893 -2,5
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 540,38 1,0
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 742,50 -6,1
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,83 -7,4
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,27 5,7
młode bydło opasowe 6,66 3,4
krowy wybrakowane 4,28 1,7
BARANINA – SKUP Cena w LUTYM za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 660 brak danych
24,1-31 kg 8 574 -3,1
31,1 – 36 kg 7 544 2,2
36,1-40 kg brak danych brak danych
Średnia 17,1-40 kg 8 452 0,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 863 2,58
klasa E 5 764 2,44
klasa U 5 372 3,56
klasa R 4 996 4,45
klasa O 4 432 6,11
klasa P 3 662 -0,32
S-P razem 5 679 2,76
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 392 2,2
schab środkowy z kością 11 192 -0,12
szynka gotowana 15 147 -7,95
kiełbasa toruńska 10 456 3,72
prosięta na targowiskach (za sztukę) 159,08 2,4
źródło: MRiRW