Rynek mięsa – 28 marca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 561,3 0,9
indory 5 970,6 -0,2
indyczki 5 754,7 0,7
kaczki typu brojler 4 658,0 -0,3
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 973 0,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 528 -1,7
tuszki indyków patroszonych 9 683 8,5
ćwiartki z kurczaka 3 531 0,9
skrzydła z kurczaka 4 929 -1,3
filety z piersi kurczaka 13 891 0,1
nogi z kurczaka 5 980 -1,7
podudzia z kurczaka 6 475 3,2
uda z kurczaka 5 822 -0,6
filety z piersi indyka 17 108 0,0
skrzydła z indyka 5 874 -0,1
udźce z indyka 9 729 -0,6
podudzia z indyka 5 264 -0,8
wątroby z kurczaka 3 186 -1,1
wątroby z indyka 4 503 -2,2
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 973,0 0,3
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 442,5 -1,7
tuszki indyków patroszonych 9 419,8 5,6
ćwiartki z kurczaka 3 455,2 1,3
skrzydła z kurczaka 4 814,9 -0,8
filety z piersi kurczaka 13 519,9 -0,6
nogi z kurczaka 5 691,8 -1,6
podudzia z kurczaka 5 918,2 5,1
uda z kurczaka 5 208,6 -1,4
filety z piersi indyka 17 054,5 0,8
skrzydła z indyka 5 814,7 0,1
udźce z indyka 9 718,4 -0,7
podudzia z indyka 5 228,3 -0,3
wątroby z kurczaka 3 029,6 1,2
wątroby z indyka 4274,7 -2,2
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 535 -5,98
byki 12-24 miesiące 13 134 -0,09
byki powyżej 24 miesięcy 13 053 -0,42
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 727 -0,34
jałówki 12 576 -0,57
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 517 -0,1
krów rzeźnych 10 144 0,8
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 534,99 4,2
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 790,55 16,8
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 10,61 16,3
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,66 -2,8
młode bydło opasowe 6,44 -2,6
krowy wybrakowane 4,21 -0,9
BARANINA – SKUP Cena w LUTYM za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 660 brak danych
24,1-31 kg 8 574 -3,1
31,1 – 36 kg 7 544 2,2
36,1-40 kg brak danych brak danych
Średnia 17,1-40 kg 8 452 0,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 715 -0,36
klasa E 5 626 -0,37
klasa U 5 187 0,17
klasa R 4 783 0,16
klasa O 4 177 0,01
klasa P 3 674 -1,50
S-P razem 5 526 -0,22
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 255 -0,9
schab środkowy z kością 11 206 0,45
szynka gotowana 16 455 -2,67
kiełbasa toruńska 10 081 -1,69
prosięta na targowiskach (za sztukę) 155,38 -0,7
źródło: MRiRW