Rynek mięsa – 27 czerwca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 624,0 2,4
indory 5 991,0 0,3
indyczki 5 669,0 0,7
kaczki typu brojler 4 636,4 3,0
gęsi typu brojler    
gęsi tuczone 7 422,1 0,7
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 184 1,9
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 888 4,1
tuszki indyków patroszonych 8 944 0,9
ćwiartki z kurczaka 3 737 1,3
skrzydła z kurczaka 5 095 0,6
filety z piersi kurczaka 14 230 0,8
nogi z kurczaka 6 027 1,5
podudzia z kurczaka 6 303 -0,3
uda z kurczaka 5 881 0,1
filety z piersi indyka 18 306 0,6
skrzydła z indyka 5 904 -2,3
udźce z indyka 9 774 -0,4
podudzia z indyka 5 326 0,7
wątroby z kurczaka 2 749 -1,7
wątroby z indyka 4 533 -1,8
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 183,8 1,9
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 834,8 4,3
tuszki indyków patroszonych 8 944,0 0,9
ćwiartki z kurczaka 3 664,4 1,5
skrzydła z kurczaka 5 000,7 1,2
filety z piersi kurczaka 14 151,1 1,4
nogi z kurczaka 5 786,3 1,6
podudzia z kurczaka 5 737,4 1,4
uda z kurczaka 5 355,6 1,2
filety z piersi indyka 18 489,3 0,4
skrzydła z indyka 5 942,5 -0,3
udźce z indyka 9 654,5 -0,5
podudzia z indyka 5 205,0 0,3
wątroby z kurczaka 2 585,8 -0,9
wątroby z indyka 4219,3 -3,2
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 828 1,81
byki 12-24 miesiące 13 150 0,19
byki powyżej 24 miesięcy 13 133 0,43
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 786 -0,10
jałówki 12 730 1,42
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 879 1,1
krów rzeźnych 10 435 1,8
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 561,01 3,7
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 867,93 8,8
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,23 -16,4
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,16 0,3
młode bydło opasowe 6,43 -1,4
krowy wybrakowane 4,22 -0,5
BARANINA – SKUP Cena w MAJU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 001 -5,4
24,1-31 kg 8 401 -2,9
31,1 – 36 kg 7 615 -4,0
36,1-40 kg 7 867 0,4
Średnia 17,1-40 kg 8 558 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 6 119 2,23
klasa E 6 035 2,17
klasa U 5 589 2,63
klasa R 5 106 2,52
klasa O 4 382 1,73
klasa P 3 424 -2,53
S-P razem 5 912 2,45
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 493 2,8
schab środkowy z kością 11 110 0,27
szynka gotowana 17 296 0,25
kiełbasa toruńska 10 323 3,66
prosięta na targowiskach (za sztukę) 155,61 -4,2
źródło: MRiRW