Rynek mięsa – 26 lipca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 691,0 4,3
indory 5 969,0 0,0
indyczki 5 646,0 -1,7
kaczki typu brojler 4 616,5 -3,5
gęsi typu brojler 7 484,4  
gęsi tuczone 7 545,5 2,2
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 256 4,5
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 6 031 13,2
tuszki indyków patroszonych 8 805 -1,1
ćwiartki z kurczaka 3 807 6,0
skrzydła z kurczaka 5 131 0,7
filety z piersi kurczaka 14 368 0,6
nogi z kurczaka 6 316 4,7
podudzia z kurczaka 6 398 0,8
uda z kurczaka 5 866 0,4
filety z piersi indyka 18 424 -2,3
skrzydła z indyka 5 873 -0,4
udźce z indyka 9 207 2,7
podudzia z indyka 4 944 -2,4
wątroby z kurczaka 2 893 11,5
wątroby z indyka 4 385 1,1
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 257,2 4,5
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 985,4 14,1
tuszki indyków patroszonych 8 805,4 -1,1
ćwiartki z kurczaka 3 718,2 6,0
skrzydła z kurczaka 5 050,4 1,6
filety z piersi kurczaka 14 283,3 0,0
nogi z kurczaka 6 042,7 4,5
podudzia z kurczaka 5 909,9 5,1
uda z kurczaka 5 385,0 1,8
filety z piersi indyka 18 448,4 -2,9
skrzydła z indyka 5 808,3 -0,1
udźce z indyka 9 013,5 3,0
podudzia z indyka 4 862,2 -2,4
wątroby z kurczaka 2 777,1 14,5
wątroby z indyka 4108,1 2,0
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 11 913 -5,7
byki 12-24 miesiące 12 432 -0,9
byki powyżej 24 miesięcy 12 358 0,4
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 062 -2,3
jałówki 11 990 -1,7
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 299 -0,5
krów rzeźnych 9 731 -3,9
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 562,91 -2,1
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 815,80 2,1
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,72 1,7
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,94 -1,9
młode bydło opasowe 6,42 -1,7
krowy wybrakowane 4,35 0,9
BARANINA – SKUP Cena w CZERWCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 790 -2,4
24,1-31 kg 8 629 2,7
31,1 – 36 kg 7 498 -1,5
36,1-40 kg 7 882 0,2
Średnia 17,1-40 kg 8 451 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 888 1,63
klasa E 5 794 1,00
klasa U 5 365 1,28
klasa R 4 961 1,85
klasa O 4 391 2,26
klasa P 3 580 9,64
S-P razem 5 692 1,22
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 261 0,6
schab środkowy z kością 11 249 0,43
szynka gotowana 17 645 0,10
kiełbasa toruńska 10 379 1,20
prosięta na targowiskach (za sztukę) 155,57 3,8
źródło: MRiRW