Rynek mięsa – 22 czerwca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 540,2 0,8
indory 5 973,3 -0,3
indyczki 5 631,1 -0,8
kaczki typu brojler 4 502,5 -3,5
gęsi typu brojler 6 840,0 4,6
gęsi tuczone 7 374,0 -0,1
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 068 -2,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 653 -0,9
tuszki indyków patroszonych 8 861 -0,3
ćwiartki z kurczaka 3 690 -1,4
skrzydła z kurczaka 5 063 0,4
filety z piersi kurczaka 14 116 -0,3
nogi z kurczaka 5 937 -0,2
podudzia z kurczaka 6 320 0,0
uda z kurczaka 5 874 -0,4
filety z piersi indyka 18 196 4,4
skrzydła z indyka 6 040 -1,3
udźce z indyka 9 809 0,2
podudzia z indyka 5 290 -6,6
wątroby z kurczaka 2 797 -4,0
wątroby z indyka 4 616 -1,5
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 067,7 -2,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 592,6 0,0
tuszki indyków patroszonych 8 861,3 -0,3
ćwiartki z kurczaka 3 609,9 -0,7
skrzydła z kurczaka 4 939,5 0,4
filety z piersi kurczaka 13 959,3 -0,8
nogi z kurczaka 5 696,1 -1,3
podudzia z kurczaka 5 658,2 -1,1
uda z kurczaka 5 294,1 -0,8
filety z piersi indyka 18 421,9 6,3
skrzydła z indyka 5 962,6 -1,3
udźce z indyka 9 700,7 0,3
podudzia z indyka 5 189,6 -6,1
wątroby z kurczaka 2 610,5 -4,3
wątroby z indyka 4358,1 -0,3
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 600 -1,39
byki 12-24 miesiące 13 125 -1,06
byki powyżej 24 miesięcy 13 077 -1,24
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 796 0,70
jałówki 12 551 -0,04
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 733 1,0
krów rzeźnych 10 250 -1,9
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 541,04 -1,3
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 798,05 -10,2
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 11,05 11,2
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,13 3,2
młode bydło opasowe 6,52 3,7
krowy wybrakowane 4,24 -1,4
BARANINA – SKUP Cena w MAJU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 001 -5,4
24,1-31 kg 8 401 -2,9
31,1 – 36 kg 7 615 -4,0
36,1-40 kg 7 867 0,4
Średnia 17,1-40 kg 8 558 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 986 2,68
klasa E 5 907 3,00
klasa U 5 445 3,33
klasa R 4 980 3,01
klasa O 4 307 2,89
klasa P 3 512 0,82
S-P razem 5 771 2,90
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 317 0,8
schab środkowy z kością 11 131 1,12
szynka gotowana 17 232 0,98
kiełbasa toruńska 9 958 0,51
prosięta na targowiskach (za sztukę) 162,46 0,2
źródło: MRiRW