Rynek mięsa – 21 marca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 528,8 1,8
indory 5 982,5 -0,8
indyczki 5 715,3 -0,7
kaczki typu brojler 4 670,9 -1,8
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 956 -4,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 624 5,7
tuszki indyków patroszonych 8 922 1,7
ćwiartki z kurczaka 3 501 3,8
skrzydła z kurczaka 4 992 5,7
filety z piersi kurczaka 13 883 2,6
nogi z kurczaka 6 085 0,7
podudzia z kurczaka 6 273 -0,9
uda z kurczaka 5 855 -1,8
filety z piersi indyka 17 105 -0,2
skrzydła z indyka 5 880 -0,7
udźce z indyka 9 790 1,0
podudzia z indyka 5 305 -0,4
wątroby z kurczaka 3 220 4,8
wątroby z indyka 4 603 -7,9
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 955,2 -4,2
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 538,7 5,9
tuszki indyków patroszonych 8 921,9 1,7
ćwiartki z kurczaka 3 411,9 3,4
skrzydła z kurczaka 4 852,1 5,6
filety z piersi kurczaka 13 600,1 3,4
nogi z kurczaka 5 787,1 2,4
podudzia z kurczaka 5 629,7 -1,3
uda z kurczaka 5 281,7 -0,5
filety z piersi indyka 16 911,3 -1,2
skrzydła z indyka 5 811,0 -0,3
udźce z indyka 9 787,0 2,2
podudzia z indyka 5 242,7 1,6
wątroby z kurczaka 2 994,9 2,3
wątroby z indyka 4369,4 -7,9
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 13 333 4,6
byki 12-24 miesiące 13 145 -0,3
byki powyżej 24 miesięcy 13 108 -0,1
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 764 1,3
jałówki 12 648 0,3
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 519 0,0
krów rzeźnych 10 062 2,4
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 513,51 -0,5
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 677,05 -12,9
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,12 -5,2
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,97 4,1
młode bydło opasowe 6,61 3,6
krowy wybrakowane 4,25 2,7
BARANINA – SKUP Cena w LUTYM za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 660 brak danych
24,1-31 kg 8 574 -3,1
31,1 – 36 kg 7 544 2,2
36,1-40 kg brak danych brak danych
Średnia 17,1-40 kg 8 452 0,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 736 -3,66
klasa E 5 647 -3,36
klasa U 5 178 -3,61
klasa R 4 775 -3,88
klasa O 4 176 -4,40
klasa P 3 730 -5,98
S-P razem 5 539 -3,46
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 314 -2,5
schab środkowy z kością 11 156 0,5
szynka gotowana 16 907 -2,4
kiełbasa toruńska 10 254 -3,7
prosięta na targowiskach (za sztukę) 156,46 2,2
źródło: MRiRW