Rynek mięsa – 2 maja 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 287,9 -3,2
indory 5 907,2 -1,3
indyczki 5 782,0 -0,5
kaczki typu brojler 4 730,9 0,0
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 387 -1,5
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 4 582 -5,8
tuszki indyków patroszonych 8 928 2,0
ćwiartki z kurczaka 3 328 -4,0
skrzydła z kurczaka 4 757 -0,5
filety z piersi kurczaka 13 464 -1,5
nogi z kurczaka 5 691 0,2
podudzia z kurczaka 6 221 -3,0
uda z kurczaka 5 945 -0,6
filety z piersi indyka 17 114 0,8
skrzydła z indyka 5 863 -0,3
udźce z indyka 9 073 -3,9
podudzia z indyka 5 546 -0,8
wątroby z kurczaka 2 895 -1,7
wątroby z indyka 4 698 1,3
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 385,9 -1,4
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 4 462,2 -6,0
tuszki indyków patroszonych 8 927,9 2,0
ćwiartki z kurczaka 3 234,0 -2,8
skrzydła z kurczaka 4 571,5 -0,8
filety z piersi kurczaka 13 043,3 -2,5
nogi z kurczaka 5 335,1 -1,3
podudzia z kurczaka 5 503,8 0,2
uda z kurczaka 5 339,4 0,7
filety z piersi indyka 17 079,0 0,2
skrzydła z indyka 5 783,1 -0,3
udźce z indyka 8 941,6 -3,6
podudzia z indyka 5 387,2 -2,0
wątroby z kurczaka 2 736,4 -1,3
wątroby z indyka 4463,2 2,1
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 203 -0,8
byki 12-24 miesiące 12 742 -0,4
byki powyżej 24 miesięcy 12 737 0,5
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 665 -0,1
jałówki 12 480 0,4
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 267 1,4
krów rzeźnych 10 150 0,5
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 581,60 10,1
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 812,72 19,1
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,31 -4,2
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,93 3,6
młode bydło opasowe 6,52 0,2
krowy wybrakowane 4,20 -0,9
BARANINA – SKUP Cena w MARCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 380 8,3
24,1-31 kg 8 699 1,4
31,1 – 36 kg 7 968 5,6
36,1-40 kg 8 000
Średnia 17,1-40 kg 8 830 4,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 6 000 1,13
klasa E 5 883 0,37
klasa U 5 437 -0,15
klasa R 5 011 -0,45
klasa O 4 422 -0,20
klasa P 3 858 1,51
S-P razem 5 781 0,41
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 466 -0,2
schab środkowy z kością 11 130 -2,36
szynka gotowana 17 150 -0,10
kiełbasa toruńska 9 886 -6,02
prosięta na targowiskach (za sztukę) 163,27 -0,8
źródło: MRiRW