Rynek mięsa – 16 maja 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 307,9 1,1
indory 5 962,7 -0,6
indyczki 5 703,9 -0,4
kaczki typu brojler 4 664,1 -1,0
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 676 0,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 4 891 3,1
tuszki indyków patroszonych 9 181 4,9
ćwiartki z kurczaka 3 482 0,8
skrzydła z kurczaka 4 971 4,4
filety z piersi kurczaka 13 522 -0,4
nogi z kurczaka 5 746 5,4
podudzia z kurczaka 6 319 0,2
uda z kurczaka 6 025 2,8
filety z piersi indyka 17 237 3,0
skrzydła z indyka 5 975 3,9
udźce z indyka 9 588 0,2
podudzia z indyka 5 323 -1,8
wątroby z kurczaka 3 015 -4,6
wątroby z indyka 4 744 -0,7
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 675,8 0,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 4 806,1 3,9
tuszki indyków patroszonych 8 658,8 -1,1
ćwiartki z kurczaka 3 389,2 1,4
skrzydła z kurczaka 4 822,0 4,7
filety z piersi kurczaka 13 268,7 1,2
nogi z kurczaka 5 466,8 4,5
podudzia z kurczaka 5 625,7 0,7
uda z kurczaka 5 286,6 2,8
filety z piersi indyka 17 319,5 3,9
skrzydła z indyka 5 886,2 2,3
udźce z indyka 9 499,3 -0,4
podudzia z indyka 5 164,9 -3,3
wątroby z kurczaka 2 730,2 -6,6
wątroby z indyka 4472,3 -2,4
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 461 0,53
byki 12-24 miesiące
byki powyżej 24 miesięcy
wolce do 12 miesięcy 9 909 -2,67
krowy 11 619 1,25
jałówki 12 461 0,53
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 429 -0,2
krów rzeźnych 10 172 0,2
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 587,13 12,3
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 814,47 7,1
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,52 9,3
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,89 -3,8
młode bydło opasowe 6,35 -5,2
krowy wybrakowane 4,17 1,7
BARANINA – SKUP Cena w MARCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 380 8,3
24,1-31 kg 8 699 1,4
31,1 – 36 kg 7 968 5,6
36,1-40 kg 8 000
Średnia 17,1-40 kg 8 830 4,5
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 546 -4,19
klasa E 5 444 -4,09
klasa U 4 969 -4,69
klasa R 4 556 -4,88
klasa O 3 979 -6,21
klasa P 3 589 -1,09
S-P razem 5 319 -4,51
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 157 -3,5
schab środkowy z kością 11 044 -1,91
szynka gotowana 17 462 4,66
kiełbasa toruńska 10 198 1,17
prosięta na targowiskach (za sztukę) 163,00 -1,2
źródło: MRiRW