Rynek mięsa – 14 czerwca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 512,6 -0,2
indory 5 993,9 -0,4
indyczki 5 676,6 0,1
kaczki typu brojler 4 667,2 -1,0
gęsi typu brojler 6 540,0 -2,3
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 196 -0,7
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 707 2,6
tuszki indyków patroszonych 8 892 -0,8
ćwiartki z kurczaka 3 742 1,2
skrzydła z kurczaka 5 043 1,0
filety z piersi kurczaka 14 165 1,7
nogi z kurczaka 5 948 0,3
podudzia z kurczaka 6 320 -3,6
uda z kurczaka 5 899 -1,9
filety z piersi indyka 17 427 -2,1
skrzydła z indyka 6 122 2,1
udźce z indyka 9 789 1,0
podudzia z indyka 5 662 8,6
wątroby z kurczaka 2 912 3,4
wątroby z indyka 4 688 2,0
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 195,6 -0,7
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 591,9 2,4
tuszki indyków patroszonych 8 891,6 -0,8
ćwiartki z kurczaka 3 633,8 1,0
skrzydła z kurczaka 4 920,7 2,0
filety z piersi kurczaka 14 065,8 2,3
nogi z kurczaka 5 768,8 1,2
podudzia z kurczaka 5 724,0 -3,8
uda z kurczaka 5 336,1 -0,5
filety z piersi indyka 17 329,5 -3,3
skrzydła z indyka 6 043,0 2,0
udźce z indyka 9 667,6 0,5
podudzia z indyka 5 525,5 7,7
wątroby z kurczaka 2 729,2 3,3
wątroby z indyka 4371,0 0,4
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 777 0,50
byki 12-24 miesiące 13 265 1,49
byki powyżej 24 miesięcy 13 241 1,83
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 721 1,11
jałówki 12 556 0,64
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 607 -1,0
krów rzeźnych 10 452 2,4
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 548,14 -4,7
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 888,64 6,4
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,93 8,8
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 10,79 -2,9
młode bydło opasowe 6,29 -3,1
krowy wybrakowane 4,30 1,4
BARANINA – SKUP Cena w KWIETNIU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 517 1,5
24,1-31 kg 8 648 -0,6
31,1 – 36 kg 7 934 -0,4
36,1-40 kg 7 832 -2,1
Średnia 17,1-40 kg 8 662 -1,9
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 829 -0,03
klasa E 5 735 0,03
klasa U 5 270 -0,33
klasa R 4 834 -0,40
klasa O 4 186 -2,22
klasa P 3 484 -3,49
S-P razem 5 608 0,01
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 264 0,4
schab środkowy z kością 11 008 1,30
szynka gotowana 17 065 1,37
kiełbasa toruńska 9 908 -2,43
prosięta na targowiskach (za sztukę) 162,08 2,6
źródło: MRiRW