Rynek mięsa – 12 lipca 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 578,5 -2,7
indory 5 904,1 -0,2
indyczki 5 615,1 -1,2
kaczki typu brojler 4 546,0 -0,4
gęsi tuczone 7 593,8 3,5
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 861 -6,5
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 384 -7,6
tuszki indyków patroszonych 9 044 1,3
ćwiartki z kurczaka 3 692 -2,2
skrzydła z kurczaka 4 939 0,2
filety z piersi kurczaka 14 236 -0,4
nogi z kurczaka 5 891 -1,7
podudzia z kurczaka 6 206 -2,2
uda z kurczaka 5 831 1,8
filety z piersi indyka 18 573 0,7
skrzydła z indyka 5 973 -1,6
udźce z indyka 9 432 -1,2
podudzia z indyka 5 028 -5,7
wątroby z kurczaka 2 817 -1,1
wątroby z indyka 4 331 -4,4
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 861,0 -6,5
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 314,5 -7,9
tuszki indyków patroszonych 9 044,3 1,3
ćwiartki z kurczaka 3 608,2 -2,6
skrzydła z kurczaka 4 792,3 -0,2
filety z piersi kurczaka 14 125,8 -0,5
nogi z kurczaka 5 693,6 -1,0
podudzia z kurczaka 5 642,4 -2,0
uda z kurczaka 5 370,4 4,1
filety z piersi indyka 18 675,7 0,5
skrzydła z indyka 5 927,4 -1,3
udźce z indyka 9 292,6 -1,3
podudzia z indyka 4 936,0 -5,5
wątroby z kurczaka 2 643,9 -1,1
wątroby z indyka 4126,5 -2,0
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 763 -2,4
byki 12-24 miesiące 12 936 -1,6
byki powyżej 24 miesięcy 12 872 -1,4
wolce do 12 miesięcy
krowy 10 692 -1,0
jałówki 12 528 -1,3
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 664 -1,7
krów rzeźnych 10 281 -1,4
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 584,23 1,5
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 912,41 15,5
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 9,50 -8,1
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,26 0,9
młode bydło opasowe 6,50 -0,3
krowy wybrakowane 4,33 1,4
BARANINA – SKUP Cena w MAJU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 9 001 -5,4
24,1-31 kg 8 401 -2,9
31,1 – 36 kg 7 615 -4,0
36,1-40 kg 7 867 0,4
Średnia 17,1-40 kg 8 558 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 716 -3,57
klasa E 5 647 -3,25
klasa U 5 191 -3,36
klasa R 4 761 -3,28
klasa O 4 195 -2,85
klasa P 3 462 -2,82
S-P razem 5 529 -3,24
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 280 -3,1
schab środkowy z kością 11 342 -0,22
szynka gotowana 17 031 1,00
kiełbasa toruńska 10 447 1,72
prosięta na targowiskach (za sztukę) 150,12 -3,9
źródło: MRiRW