Rynek mięsa – 11 sierpnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 775,3 1,2
indory 5 978,2 -0,2
indyczki 5 667,9 0,2
kaczki typu brojler 4 598,3 -2,5
gęsi typu brojler    
gęsi tuczone 7 547,3 0,8
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 199 -0,6
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 6 026 1,8
tuszki indyków patroszonych 8 894 0,4
ćwiartki z kurczaka 3 841 0,2
skrzydła z kurczaka 5 134 0,5
filety z piersi kurczaka 14 447 -0,5
nogi z kurczaka 5 927 0,2
podudzia z kurczaka 6 337 0,6
uda z kurczaka 6 019 -0,9
filety z piersi indyka 18 530 0,6
skrzydła z indyka 5 749 -1,4
udźce z indyka 9 174 -2,3
podudzia z indyka 4 973 -0,9
wątroby z kurczaka 2 785 -0,2
wątroby z indyka 4 374 1,6
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 6 199 -0,6
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 6 026 1,8
tuszki indyków patroszonych 8 894 0,4
ćwiartki z kurczaka 3 841 0,2
skrzydła z kurczaka 5 134 0,5
filety z piersi kurczaka 14 447 -0,5
nogi z kurczaka 5 927 0,2
podudzia z kurczaka 6 337 0,6
uda z kurczaka 6 019 -0,9
filety z piersi indyka 18 530 0,6
skrzydła z indyka 5 749 -1,4
udźce z indyka 9 174 -2,3
podudzia z indyka 4 973 -0,9
wątroby z kurczaka 2 785 -0,2
wątroby z indyka 4 374 1,6
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 182 -3,58
byki 12-24 miesiące 12 619 1,01
byki powyżej 24 miesięcy 12 539 1,14
wolce do 12 miesięcy
krowy 9 713 -0,28
jałówki 11 877 -0,60
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 294 1,1
krów rzeźnych 9 157 -2,8
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 528,65 -3,7
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 764,77 -6,5
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy 10,62 -1,9
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,16 1,1
młode bydło opasowe 6,55 0,8
krowy wybrakowane 4,29 0,0
BARANINA – SKUP Cena w CZERWCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 790 -2,4
24,1-31 kg 8 629 2,7
31,1 – 36 kg 7 498 -1,5
36,1-40 kg 7 882 0,2
Średnia 17,1-40 kg 8 451 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 776 -0,47
klasa E 5 706 -0,12
klasa U 5 260 -0,12
klasa R 4 865 0,23
klasa O 4 361 -0,50
klasa P 3 683 -8,39
S-P razem 5 603 -0,03
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 294 0,4
schab środkowy z kością 11 212 0,16
szynka gotowana 15 806 4,30
kiełbasa toruńska 10 279 5,11
prosięta na targowiskach (za sztukę) 146,71 -1,6
źródło: MRiRW