Rynek kolektorów słonecznych w Polsce wart jest 500 mln zł

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 248 tys. m2, co daje łącznie 904 tys. m2 zainstalowanych i użytkowanych kolektorów słonecznych i stanowi równoważnik 633 MW mocy cieplnej. Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej technologię OZE w Polsce.

Zeszłoroczne obroty na rynku wynosiły ponad 500 mln zł. Jest to rekordowy wynik, tym bardziej, że jeśli go porównać z sprzedażą kolektorów słonecznych z innymi wiodącymi krajami UE (Polska zajmuje 6-7 miejsce i pierwsze pod względem tempa wzrostu). Obecnie w Polsce jest około 70 firm – produkujących i dystrybuujących kolektory słoneczne, ponad połowa to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny.
Oprócz producentów kolektorów słonecznych, coraz ważniejsze ogniwo w łańcuchu wartości stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kilkuosobowych firm. Obecny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie regulował działanie instalatorów OZE, każdy z instalatorów będzie podlegał obowiązkowemu szkoleniu i certyfikacji, dopuszczającej do wykonywania zawodu.
Więcej informacji nt. rynku kolektorów słonecznych, w tym szczegółowe wyniki badan sprzedaży instalacji słonecznych oraz informacje nt. wsparcia dla sektora energetyki słonecznej w ustawie OZE będą zaprezentowane podczas konferencji organizowanej co roku przez Instytut Energetyki Odnawialnej – V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, 18 kwietnia w Krakowie.