Rynek jaj spożywczych – 9 maja 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 42,60 40,70 4,7        
Jaja spożywcze kl. A L 34,30 32,80 4,6        
Jaja spożywcze kl. A M 28,80 30,20 -4,6        
Jaja spożywcze kl. A S 25,20 29,40 -14,3        
źródło: MRiRW