Rynek jaj spożywczych – 8 czerwca 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 43,00 41,90 2,6        
Jaja spożywcze kl. A L 33,20 33,20 0,0        
Jaja spożywcze kl. A M 30,00 29,50 1,7        
Jaja spożywcze kl. A S 27,60 24,00 15,0        
źródło: MRiRW