Rynek jaj spożywczych – 3 sierpnia 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %
Jaja spożywcze kl. A XL 44,00 43,10 2,1
Jaja spożywcze kl. A L 38,30 38,20 0,3
Jaja spożywcze kl. A M 31,50 33,80 -6,8
Jaja spożywcze kl. A S 24,40 29,40 -17,0
źródło: MRiRW