Rynek jaj spożywczych – 3 kwietnia 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 43,20 43,00 0,5        
Jaja spożywcze kl. A L 33,80 33,60 0,6        
Jaja spożywcze kl. A M 31,50 29,80 5,7        
Jaja spożywcze kl. A S 28,40 27,00 5,2        
źródło: MRiRW