Rynek jaj spożywczych – 26 kwietnia 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 42,20 43,00 -0,5        
Jaja spożywcze kl. A L 34,10 33,60 -1,4        
Jaja spożywcze kl. A M 31,10 29,80 -0,6        
Jaja spożywcze kl. A S 28,10 27,00 -8,8        
źródło: MRiRW