Rynek jaj spożywczych – 22 maja 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 39,90 42,10 -5,0        
Jaja spożywcze kl. A L 33,70 33,16 1,8        
Jaja spożywcze kl. A M 29,70 32,10 -7,2        
Jaja spożywcze kl. A S 26,20 27,80 -5,8        
źródło: MRiRW