Rynek jaj spożywczych – 16 maja 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 42,10 40,70 -1,2        
Jaja spożywcze kl. A L 33,16 32,80 -3,3        
Jaja spożywcze kl. A M 32,10 30,20 11,5        
Jaja spożywcze kl. A S 27,80 29,40 10,3        
źródło: MRiRW