Rynek biopaliw wart 8,6 mld dol.

W 2009 r., niezależnie od spowolnienia gospodarczego, globalna produkcja biodiesla wyniosła łącznie 5,1 mld galonów (19,3 mld l), osiągając 17,9% wzrost w stosunku do 2008 r. Wartość globalnego rynku biodiesla w 2009 r. osiągnęła poziom 8,6 mld dol.

Zdaniem analityków rynkowych dalszy wzrost będzie przede wszystkim uzależniony od dostępności i jakości surowca do produkcji estrów, który stanowi od 65 do 70% kosztów jego wytworzenia.
Najlepsze perspektywy rynkowe charakteryzują Wielką Brytanię, Indie i Chiny, gdyż w krajach tych utrzymują się bardzo wysokie ceny oleju napędowego oraz eksploatowana jest duża liczba samochodów z silnikiem diesla, które są głównymi konsumentami biopaliw.
Jak podaje holenderski Rabobank za raportem amerykańskiej agencji Markets and Markets, przewidywana wartość rynku biodiesla osiągnie w 2014 r. 12,6 mld dol., z czego wartość rynku w Europie i obu Amerykach stanowić będzie odpowiednio 55,6 i 28,6% całkowitych przychodów branży. Agencja oczekuje, że w latach 2010-2014 światowy rynek biodiesla będzie rósł ze średnią roczną stopą (CAGR) wynoszącą 7,8%. Według autorów raportu rozwój sektora biodiesla wynikać będzie z rosnącej troski o środowisko naturalne i potrzeby niezależności energetycznej.
Właśnie te dwa czynniki determinują podejście Unii Europejskiej do kwestii odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. Komisja Europejska w celu dynamizacji rozwoju tego rynku nałożyła na kraje członkowskie Unii obowiązek doprowadzenia do stanu, w którym w 2010 r. biopaliwa będą stanowić 10% wszystkich paliw wykorzystywanych w transporcie. W 2008 r. wskaźnik ten oscylował na poziomie jedynie 3,8%, lecz Komisja jest przeświadczona, że w ciągu dekady państwa członkowskie osiągną obowiązkowe przewidywane zużycie biopaliw. Aby osiągnąć cel, ustalono etapowe założenia osiągnięcia 20% docelowego zużycia do 2012 r., 30% – do 2014 r., 45% – do 2016 r., 65% – do 2018 r. oraz 100% – do 2020 r.
W Polsce produkcja biokomponentów w 2009 r. wg URE wyniosła 600,1 tys. t, z czego bioetanol stanowił 130,7 tys. t, natomiast estry 364,7 tys. t, a czysty olej roślinny 104,7 tys. ton. Łącznie w ubiegłym roku polscy wytwórcy sprzedali 540,6 tys. t biokomponentów, z czego na eksport przeznaczono zaledwie 24,4 tys. t bioetanolu i 24 tony estrów. W 2009 r. w Polsce została ulokowana sprzedaż 56,2 tys. t bioetanolu, 355,7 tys. t estrów i 104,3 tys. t czystego oleju rzepakowego.
Źródło: PSPO na podst.chemiaibiznes.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności