Rynek bioetanolu

2011 rok przynosi wyraźny spadek dynamiki wzrostu produkcji bioetanolu na świecie. Globalna produkcja została oszacowana na 88,4 mld litrów, czyli zaledwie o 3% więcej niż rok wcześniej. W poprzednich latach tempo wzrostu były na ogół dwucyfrowe. Wolniejszy wzrost produkcji to przede wszystkim efekt zmniejszenia dynamiki wzrostu w Brazylii i USA.

Obecnie ceny cukru są rekordowo wysokie i więcej trzciny trafia do jego produkcji właśnie kosztem bioetanolu. Tegoroczne zbiory trzciny w Brazylii będą także mniejsze niż oczekiwano na skutek niekorzystnych warunków pogodowych. Z kolei w USA decyzja o wprowadzeniu E-15 (paliwa zawierającego 15% bioetanolu) przedłużała się, podrożała także silnie kukurydza, która jest w tym kraju surowcem produkcyjnych w sektorze bioetanolu. W UE i Azji dynamika wzrostu produkcji jest ciągle wysoka, ale także zauważalnie zmniejszyła się wobec poprzedniego roku.

Intensyfikacja zużycia biopaliw ciągle też budzi kontrowersje i sprzeciw ekologów. Z najnowszej analizy IEEP dotyczącej pośredniej zmiany w użytkowaniu gruntów (ILUC) wynika, że unijny próg 10% zużycia biopaliw, jaki wejdzie w życie za 10 lat, spowoduje większą o 81-167% emisję CO2 do atmosfery właśnie poprzez zmianę przeznaczenia użytkowanej ziemi (np. karczowanie lasów pod uprawy energetyczne). UE opublikowała jednak tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, które mają eliminować z unijnego obrotu biopaliwa, które powstały kosztem niekorzystnych zmian środowiska.

W opiniach powraca także problem głodu, jaki mogą generować biopaliwa (zastępowanie upraw na cele spożywcze tymi na cele paliwowe – zwłaszcza, że surowiec jest na ogół ten sam). Najnowsza analiza Banku Światowego jest jednak klarowna w swojej wymowie -gwałtowny wzrost cen artykułów rolnych w latach 2006-08 nie był skutkiem intensyfikacji upraw na cele paliwowe, ale spowodowany został rosnącymi cenami energii i spekulacją giełdową.

Polski bioetanol
W pierwszym półroczu 2010 roku ilość wytworzonego bioetanolu w Polsce wyraźnie wzrosła. Urząd Regulacji Energetyki URE podał, że produkcja bioetanolu jako biokomponentu w Polsce w pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku wzrosła aż o 93% z blisko 48,2 do 93,1 tys. ton. O 1/5 zwiększyła się zaś sprzedaż bioetanolu w takiej formie na rynku wewnętrznym (z 26,2 do 31,5 tys. ton). W pierwszy półroczu 2010 r. sprzedaż bioetanolu podmiotom zagranicznym wyniosła 1,1 tys. ton (w analogicznym okresie 2009 r. nie prowadzono takiej formy sprzedaży). W okresie styczeń-czerwiec 2009 roku udział bioetanolu wśród innych biokomponentów wytworzonych w Polsce wynosił 17,96%, w pierwszy sześciu miesiącach 2010 roku wyraźnie wzrósł do 29,8%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności