Ryczałt za sanitarny odstrzał dzików

23 listopada w Dzienniku Ustaw ukazało się  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2018 roku w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Według nowych przepisów wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 złotych, a dzika innego niż wymieniony w wcześniej wynosi 300 zł.

Do zryczałtowanego zwrotu kosztów za dziki odstrzelone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, który nie został dokonany przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości  ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.  Rozporządzenie weszło w życie  z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: MRiRW