Rybackie Pogotowie Protestacyjne

W związku z planowanymi zmianami w Prawie Wodnym wprowadzającymi między innymi opłaty za pobór wody dla gospodarstw rybackich Polskie Towarzystwo Rybackie na wniosek rybaków ogłosiło Pogotowie Protestacyjne. Powołano też ponadzwiązkowy Komitet Pogotowia Protestacyjnego.

Akcja polegać ma na wywieszeniu w każdym gospodarstwie rybackim (w widocznym miejscu) od 13.05.2016 r. od godz. 13:00 dwóch banerów: "Pogotowie Protestacyjne" oraz "Ratujmy stawy i przyrodę – zero opłat za wodę".
 
Projekt Prawa Wodnego zakłada traktowanie hodowców ryb na równi z pozostałymi użytkownikami wód. Podstawową różnicą pomiędzy branżą akwakultury a innymi użytkownikami wód jest fakt, że woda nie jest środkiem produkcyjnym, a stanowi środowisko bytowania ryb oraz pełni wiele pozaprodukcyjnych walorów. 
 
Dodatkowo należy zaznaczyć, że specyfika branży stawowej oraz wymagania wobec jakości i ilości wody w przypadku procesów hodowli ryb powodują, że pobory wód są znacznie większe niż w przypadku praktycznie wszystkich innych branż – zwłaszcza w porównaniu do przychodów generowanych z hodowli ryb. Dlatego ogólna logika, według której zaproponowano naliczanie opłat za pobór wód w formie stałej i zmiennej oraz stawki zwłaszcza dla poborów dla opłaty zmiennej powodują, że w realnych sytuacjach istniejących gospodarstw opłaty częstokroć przekraczają ponad 10 – krotnie roczne przychody. Projekt ustawy wprowadza obowiązek instalacji certyfikowanych urządzeń do stałego monitorowania ilości pobieranej i odprowadzanej wody, co jest  bardzo kosztowne. W przypadku stawów karpiowych punktów poboru i zrzutu jest wiele, instalowanie na każdym urządzenia jest niemożliwe, a rozliczanie za utratę wody, w przypadku wystąpienia suszy, powodzi, opadów czy innych zjawisk atmosferycznych jest nierealne – informuje Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności