Ruszyły wypłaty dopłat obszarowych

W poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami Unijnymi i krajowymi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłacać rolnikom bezpośrednie dopłaty obszarowe. Pierwszego dnia Agencja przelała na konta bankowe 50,9 tys. rolników około 295 mln zł.

Ponadto 4 tys. plantatorów buraków cukrowych, spośród około 60 tys. którzy ubiegali się o płatności w 2008 roku otrzymało już około 28 mln zł. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.Zgodnie z zapowiedziami dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W pierwszym tygodniu grudnia ARiMR planuje wypłacić blisko 1,1 mld zł w ramach płatności bezpośrednich około 268 tys. rolników. W sumie dla rolników na dopłaty bezpośrednie za 2008 rok ARiMR przeznaczy około 9,3 mld zł.
Do końca grudnia ARiMR zamierza przelać pieniądze na konta około 850 tys. rolników.

MS/Wrp.pl