Ruszyła pomoc dla rolników z Bartoszyc

Zgodnie z zapewnieniami ministra Wojciecha Mojzesowicza, ruszyła pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską gradobicia.

Z Funduszu Składkowego KRUS zostały uruchomione środki finansowe, które będą wypłacane przez Caritas Polska Archidiecezji Warmińskiej. Gospodarstwa, w których straty w plonach wynoszą 100% otrzymają po 4 tys. złotych. Te w których wielkość strat kształtuje się na poziomie 75% i 50% otrzymają odpowiednio 3 i 2 tys. złotych. Pieniądze zostały już przekazane na konto Caritas.

Od dziś (tj.14 sierpnia) w Elewarze w Bartoszycach są już nasiona rzepaku, które będą przekazywane rolnikom gminy Sępopol. W tej gminie wystąpiły straty w uprawie rzepaku. Ilość nasion odpowiada zapotrzebowaniu gminy. W najbliższych dniach do elewatora zostaną także dostarczone nasiona zbóż ozimych, które będą pochodziły ze spółek Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dzieci z terenów dotkniętych gradobiciem wyjadą 18 sierpnia na kolonie do Stegny Gdańskiej. Wyjazd ten koordynuje Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie. Natychmiast po przedłożeniu szacunku strat przez wojewodę będą uruchomione kredyty preferencyjne oprocentowane aktualnie 1,78 % w skali roku. Od kredytobiorcy nie jest wymagane wniesienie udziału własnego. Trwają ostatnie uzgodnienia co do pomocy socjalnej uruchamianej ze środków rządowych.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Mojzesowicz przebywał w województwie warmińsko-mazurskim w sobotę 4 sierpnia. Na miejscu zapoznawał się ze startami spowodowanymi przez lipcowe gradobicie. Najwięcej strat żywioł spowodował w gminach Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol.

ministerstwo rolnictwa