Ruszył spis próbny do Powszechnego Spisu Rolnego

Od 14 września do 23 października 2009 r. prowadzony będzie spis próbny przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010 (PSR 2010). Próbą zostały objęte cztery gminy wiejskie: Gniezno – województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, Kamień – województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Kołobrzeg – województwo zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski i Rutki – województwo podlaskie, powiat zambrowski.

Dane będą zbierane trzema sposobami. Od 14 września do 16 października 2009 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mogą dokonywać tzw. samospisu internetowego, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie GUS.
Od 21 września do 23 października 2009 r. ankieterzy statystyczni będą przeprowadzać wywiady telefoniczne z użytkownikami gospodarstw i służyć pomocą przy uzupełnianiu danych zebranych w samospisie internetowym.
Od 21 września do 23 października 2009 r. rachmistrze spisowi przeprowadzą bezpośrednie wywiady w terenie z tymi tylko użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu internetowego.
Po raz pierwszy w Europie na taką skalę formularze papierowe zostaną zastapione formularzami elektronicznymi.
Wojewódzkie biura spisowe funkcjonują już od 25 sierpnia 2009 r., a gminne biura spisowe – od 1 września 2009 r.

Szczegółowe informacje na http://spis.gov.pl.