Ruszył nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego!

Już od 1. sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Będą one przyjmowane do końca bieżącego miesiąca.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

W tym roku limit zwrotu akcyzy wynosi 81,70 PLN za każdy hektar użytków rolnych. Pieniądze będą wypłacane w październiku br. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
W budżecie państwa na dopłaty do paliwa rolniczego przeznaczono kwotę 800 mln zł.

Renata Struzik, źródło: MRiRW