Ruszy eksport mięsa do Rosji?

Po długich negocjacjach został podpisany Protokół z rozmów pomiędzy Głównym Inspektoratem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej a Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej”. Rozmowy dotyczące m.in. wznowienia eksportu polskiego mięsa do Rosji odbyły się w Gdańsku (25-26.02.). Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Kazimierza Plocke oraz Janusza Związka, główny lekarz weterynarii. Stronę rosyjską reprezentowali przedstawiciele Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej pod przewodnictwem Siergieja Dankwerta, szefa Rossielchoznadzoru.”

1. Strona rosyjska powiadomiła o przekazaniu stronie polskiej projektów świadectw weterynaryjnych na eksportowane z Polski do Federacji Rosyjskiej pasze i dodatki, bydło hodowlane i użytkowe, bydło rzeźne, koninę, surowiec pochodzenia zwierzęcego (m.in.: skóry, rogi i kopyta, jelita, pióra i puch kurzy, kaczy, gęsi i innego ptactwa) wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi.
2. Osiągnięto porozumienie o przeprowadzeniu regionalizacji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej ewentualnego wystąpienia w naszym kraju BSE. Dotyczy to dostaw bydła hodowlanego i rzeźnego do Federacji Rosyjskiej.
3. Strona rosyjska poinformowała stronę polską o konieczności spełnienia wymogów bezpieczeństwa, zawartych w Regulaminie Technicznym dotyczącym mleka i produktów mlecznych przez polskich dostawców produktów mlecznych do Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie strona rosyjska poinformowała, że w marcu 2009 r. w Pradze (Republika Czeska) planowane jest zorganizowanie posiedzenia Okrągłego Stołu, poświęconego kwestiom przestrzegania nowego Regulaminu. Strona polska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem polskich podmiotów gospodarczych w tym przedsięwzięciu.
4. Wstępnie uzgodniono warunki dostaw jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych do Federacji Rosyjskiej. Strony uzgodniły, że polska służba weterynaryjna przedstawi listy polskich zakładów wylęgowych i importerów rosyjskich, zainteresowanych dostawami tej produkcji do rozpatrzenia przez Rossielchoznadzor.
5. Strony uzgodniły, że umieszczenie na liście zakładów paszowych, atestowanych pod kątem dostaw do Federacji Rosyjskiej, będzie się odbywać po przeprowadzeniu kontroli przez polską służbę weterynaryjną, pod warunkiem przedłożenia przez nią gwarancji dotyczących spełnienia przez te zakłady wymagań rosyjskich. Przedmiotowe zakłady zostaną poddane wybiórczej kontroli przez rosyjskich inspektorów weterynaryjnych. Na podstawie wyników kontroli będą podejmowane decyzje o wniesieniu niezbędnej korekty do tej listy.

E.G.
na podst. MRiRW