Rumuński rynek mięsa

Ocenia się, że obroty na rumuńskim rynku mięsa i jego przetworów zwiększą się w bieżącym roku o 10%.


Wstąpienie do Unii Europejskiej spowoduje zniknięcie z rynku firm, które nie mają dostatecznych funduszy na dostosowanie swoich produktów do standardów jakościowych Wspólnoty. Jednocześnie powstaną nowe firmy, co zwiększy konkurencję na rynku. W 2006 r. produkcja żywca w Rumunii wyniosła 1,535 mln ton, z czego 638363 t, czyli 42%, stanowił żywiec wieprzowy. Ubój wyniósł 5,705 mln sztuk trzody chlewnej, 1,115 mln sztuk bydła, 6,061 mln owiec i kóz oraz 171,657 mln sztuk drobiu.

(Agra Europe 2007, nr 2249, s. M/7)
W.M.

N