Ruchome Punkty Sprzedaży PROVIMI

Wieloletnia, mocna pozycja lidera rynku paszowego, zaufanie, jakim rolnicy darzą Provimi oraz obserwacja trendów na rynku rolno-spożywczym zaowocowały rozszerzeniem wachlarza usług oferowanych przez firmę Provimi o uruchomienie Mobilnych Punktów Sprzedaży Provimi.

Wprowadzenie usługi sprzedaży mobilnej, która skierowana jest w szczególności do klientów detalicznych rozlokowanych na obszarze wiejskim charakteryzującym się dużym rozproszeniem jest szansą na umocnienie pozycji oraz pozyskanie i zbudowanie relacji z nowymi partnerami.

Mobilne Punkty Sprzedaży to narzędzie dystrybucji detalicznej, które doskonale sprawdza się na światowym rynku handlu paszami, który bez wątpienia ma duży potencjał. Usługi świadczone w Mobilnych Punktach Sprzedaży Provimi prowadzone są przez wykwalifikowanych sprzedawców. Dostosowane do takiej formy sprzedaży Proviwozy pojawiać się będą regularnie, w ustalonych dniach i godzinach tygodnia w wybranych miejscowościach. Takie rozwiązanie zagwarantuje rolnikom dostawy najwyższej jakości pasz dostosowane do potrzeb i wielkości hodowli, dużą oszczędność czasu i poprawi efektywność prowadzonego gospodarstwa.

Uruchomienie mobilnych punktów sprzedaży to szansa, by jeszcze bardziej umocnić pozycję Provimi Polska na rynku. Jednym z naszych priorytetów jest wsłuchiwanie się w potrzeby rynku i hodowców. Nie tylko tych większych, ale także tych, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Na współpracy z nimi również bardzo nam zależy. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć nasze usługi o Mobilne Punkty Sprzedaży Provimi. Mam nadzieję, że będą one dużym ułatwieniem i dostarczą hodowcom usług najwyższej jakości” – powiedział Maciej Rybicki, Prezes Provimi Polska, podczas uroczystego przekazania Proviwozów w Dobrzelinie.

Uroczyste przekazanie Proviwozów odbyło się 18 sierpnia br. na terenie Zakładu Produkcyjnego w Dobrzelinie. W spotkaniu uczestniczył Maciej Rybicki, Prezes Provimi Polska, Tomasz Muras – Dyrektor ds. Sprzedaży, Partnerzy Provimi z całej Polski, którzy przystąpili do programu mobilnej Sprzedaży Provimi, a także Pracownicy działu Dystrybucji Detalicznej, którzy będą odpowiadać za wdrożenie projektu.
Źródło: Provimi