Rozwój wymaga nakładów

Modernizacja gospodarstw rolnych odbywa się poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, powiększenie areału upraw czy skupienie się na opłacalnych produkcjach. Inwestycje te mogą być finansowane ze środków własnych, za pośrednictwem coraz bardziej popularnych dotacji UE lub innych zewnętrznych źródeł. Dużą pomocą służy branża leasingowa, która oferuje atrakcyjne warunki finansowania maszyn rolniczych, niezbędnych w procesie modernizacji produkcji rolnej.

Dane pochodzące z raportu „Agro pod lupą”, przygotowanego przez EFL w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF)1 pokazują, że wśród możliwości rozwoju i modernizacji gospodarstwa, badani rolnicy wskazywali w pierwszej kolejności zakup nowoczesnego sprzętu i maszyn (67 proc. wskazań respondentów), następnie powiększenie areału upraw (62 proc.) oraz skoncentrowanie się na najbardziej dochodowej produkcji (50 proc.). 
Rozwój wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych. Rolnicy mogą skorzystać z programów wsparcia unijnego, m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013. Dofinansowanie do inwestycji w rolnictwie przewidziane jest w formie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, do którego trwają obecnie nabory2. Mogą z niego skorzystać rolnicy, którzy chcą unowocześnić swoją produkcję. Wsparcie to ma charakter refundacji części wydatków na dany projekt. 
Przedsiębiorczy rolnicy coraz chętniej sięgają też po instrumenty finansowe takie jak pożyczka i leasing, oferowane przez firmy leasingowe. Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu za I kwartał 2013 r.3, w tym okresie sfinansowano maszyny rolnicze o wartości 671,2 mln zł (oznacza to 11 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem z 2012 roku). Przy czym finansowanie samą pożyczką wyniosło 517,4 mln zł. Pożyczka łączy się z refundacją inwestycji w ramach środków UE, dlatego wraz z końcem dotacji, widoczne jest większe zainteresowanie rolników tym narzędziem. Branżę agro charakteryzuje ogromny potencjał rozwoju. Z tego też względu w 2013 roku oczekiwany jest kolejny wzrost w finansowaniu tego sektora. W ubiegłym roku pozostawał on głównym stabilizatorem rynku.
Obserwowana w tym oraz ubiegłym roku tendencja wskazuje na dobry klimat inwestycyjny w zakresie modernizacji gospodarstw. Rolnicy coraz chętniej sięgają po zewnętrzne formy finansowania inwestycji, które – jak wiadomo – są niezbędne do wykorzystania funduszy unijnych. Jednak popyt inwestycyjny nie powinien ulec gwałtownemu załamaniu po wyczerpaniu budżetu unijnego. Leasing będzie się stawał coraz popularniejszą formą finansowania. I słusznie, ponieważ leasing gwarantuje szybki przebieg procedury oraz możliwość odpisów fiskalnych. Kredyt stanie się narzędziem finansowania nieruchomości, zaś leasing ruchomości. Rolnicy dobrze wiedzą, że nowoczesny sprzęt to mniejsze koszty produkcji i większy zysk” – komentuje Adam Binduga, menedżer rynku rolnego w EFL.
 
Pożyczka i leasing są dostępne m.in. w ramach pakietu Agrolinia w EFL, który otrzymał Złoty Medal na targach Agrotech 2012 w Kielcach. Produkty te uzyskały najwyższe uznanie za prostotę, elastyczność oraz dopasowanie do sezonowości rolniczej produkcji.
(mat)

1Raport „Agro pod lupą”, przygotowany na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, oparty na badaniach przeprowadzonych wśród rolników przez firmę badawczą Martin & Jacob. Pełna treść raportu została udostępniona pod adresem www.efl.pl oraz www.epmpf.eu

2Informacja pochodzi z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 19.04.2013
3„Finansowanie rynku w I kwartale 2013 roku”, Związek Polskiego Leasingu