Rozwój OZE na obszarach wiejskich

fot.; S. Skrzysz

Energetyka ze źródeł odnawialnych ma stanowić coraz większy procent w ogólnej produkcji energii także na wsi. Z tego też względu również Ministerstwo Rolnictwa stawia na nią duży nacisk, w szczególności na wykorzystanie w niej biomasy pochodzenia rolniczego.

Według stanu na dzień 30 czerwca br. w rejestrze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpisane były 122 instalacje biogazu rolniczego o rocznej wydajność około 0,5 mld m³ biogazu, przy czym do sieci elektroenergetycznej przyłączono 24 mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Według resortu rolnictwa ważnym ogniwem w sferze OZE mają być spółdzielnie energetyczne, które zgodnie z przyjętymi regulacjami, będą produkować i zużywać energię wyłącznie na potrzeby własne i swoich członków. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych może być wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, jak i biogazu w instalacjach. Aktualnie zarejestrowana została jedna spółdzielnia energetyczna, działająca na terenie gmin Raszyn, Michałowice i Nadarzyn.

– Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie dwóch województw jest realizowany pilotażowy projekt „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii– Renew(able)your Region” (RENALDO), finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Celem projektu jest udzielenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania do założenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w 6 gminach na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projekt będzie realizowany przez okres około 2,5 roku. Założeniem projektu jest również rozpropagowanie samej idei spółdzielni energetycznych w kraju, w tym upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań wśród wszystkich samorządów – informuje Anna Gembicka, sekretarz stanu w MR i RW.

Według informacji uzyskanych z Ministerstwa Klimatu i Środowiska obecnie nasz kraj osiąga 13,5 GW energii z OZE, a resort środowiska pracuje nad wprowadzaniem kolejnych rozwiązań propagujących tę ideę m.in. poprzez przygotowanie ustawy regulującej przedmiotowy rynek w tym rozwój biometanu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności