Rozwój obszarów wiejskich w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z pozostałymi resortami przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

Strategia ta przedstawia nowy model rozwoju, którego celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Ważne miejsce w  tym dokumencie zajmuje rolnictwo i obszary wiejskie.

Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na  ich zamieszkania.

– Po raz pierwszy odpowiedzialność za rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa bierze cały rząd – powiedział minister rolnictwa  Krzysztof Jurgiel informując 3 sierpnia  na konferencji prasowej  o zagadnieniach jakie zostały zgłoszone przez resort do tego dokumentu.

W ramach zespołu opracowującego dokumentu został powołany specjalny  podkomitet do spraw monitoringu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, który w swoich działaniach będzie uwzględniał zarówno zagadnienia finansowe, jak i gospodarcze. Rząd ma przyjąć Strategię w październiku br.

– Mamy dwa miesiące na przedyskutowanie strategii w rolniczych środowiskach. Wnioski i uwagi jakie wypłyną z tej dyskusji mają szanse na uwzględnienie w tym dokumencie  – zaznaczył minister Jurgiel.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w konsultacjach i przesyłania do 30 września 2016 r. opinii i sugestii, które przyczynią się do właściwego zaprojektowania w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” rozwoju wsi i rolnictwa.

Źródło: MRiRW