Rozwijamy skrzydła Polsce lokalnej

W ramach projektu “Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” od 16 do 22 maja w ponad 50 miastach w Polsce odbędą się debaty organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ich celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie – jak uwolnić potencjał aktywności obywatelskiej Polski Lokalnej?

Jak udało się nam ustalić, efekty i wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2016 r., w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. 
 
,,Rozwijamy skrzydła Polsce lokalnej" to projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. –Rozwój Polski lokalnej wymaga przede wszystkim dobrego pomysłu. Wizji, która pozwoli zmobilizować mieszkańców i celu, który wspólnymi siłami można osiągnąć. Mechanizmy rozwojowe powinny opierać się na wiedzy eksperckiej, ale nie wolno zapominać o zaangażowaniu i doświadczeniu lokalnych liderów – informuje Piotr Zbieranek, koordynator projektu.