Rozwiązania logistyczne przy produkcji biomasy

Zmiany zachodzące na rynku energetycznym prowokują do intensyfikowania działań mających na celu znalezienie alternatywnych źródeł energii. Poszukiwania nowych technologii i dobór surowców ukierunkowany jest na tzw. źródła odnawialne, wśród których znajduje się biogaz – nośnik energetyczny łatwy w pozyskaniu i transporcie. Krajem przodującym w technologii produkcji biogazu są Niemcy, ale również w naszym kraju technologia ta znajduje coraz większe zastosowanie.

Zatwierdzona przez Sejm RP Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym o 7,5% w 2010 i do 14% dziesięć lat później.
Potencjał biogazowy Polski z racji struktury rolniczej oraz ilości gruntów z jakich możemy pozyskiwać biomasę, przekracza wielokrotnie krajowe zużycie gazu ziemnego.
Obecnie biogaz można produkować w odpowiednich instalacjach wyłącznie z biomasy np.: kiszonki kukurydzy, słonecznika, traw, zbóż itp.

Czym efektywnie zwozić biomasę?
Ilości pozyskiwanej biomasy i odległość z pola zbioru do punktu wytwarzanie ciepła i gazu wymagają profesjonalnych rozwiązań logistycznych.
Takie rozwiązania oferuje największy na świecie producent przyczep samozbierających – firma POETTINGER. W rodzimym kraju producenta dla Zakładu Energetycznego NAWARO GmbH z powodzeniem pracuje przy odbiorze i transporcie biomasy wielkowymiarowa przyczepa samozbierająca JUMBO 10000.
Pracownicy NAWARO odpowiedzialni za logistyczną część przedsięwzięcia motywują swój wybór nadzwyczajną wydajnością i znacznym poprawienie logistyki.
Dostarczana masa do punktów przerobu powinna być odpowiednio rozdrobniona i to również zapewniają wozy Poettingera. Dzięki 45 nożom i specjalnemu systemowi zabezpieczeń poszczególnych ostrzy, zagwarantowana jest doskonała jakość cięcia.
Wysoka wydajność i zalety eksploatacyjne, specjalne podwozia chroniące podłoże, zapewniły przyczepom samozbierającym czołowie miejsce w technologii zbioru biomasy. Seria JUMBO Combiline oprócz olbrzymiej powierzchni załadunkowej oferuje również wszechstronność zastosowania. Może być wykorzystywana jako przyczepa silosowa, a także jako przyczepa objętościowa. Maszyny te dają olbrzymie oszczędności w procesie organizowania zbioru i dostarczania transportowanej masy do punktów jej zmagazynowania.
Dla gospodarstw rolnych lub przedsiębiorstw trudniących się produkcja biomasy na cele energetyczne, przyczepy silosowe firmy Poettinger w połączeniu z doskonałymi zestawami koszącym tego producenta są gwarantem niezawodności i niskich kosztów eksploatacji.

Źródło: Poettinger