Rozszerzenie rejestracji Tilt Turbo w zbożach jarych

5 czerwca 2012 r. Syngenta zakończya proces zmian w rejestracji fungicydu zbożowego TILT® Turbo 575 EC.

Najważniejsze zmiany w zakresie stosowania to:
Rozszerzenie zakresu stosowania o zboża jare – pszenica jara i jęczmień jary, w których TILT® Turbo 575 EC skutecznie zwalcza następujące choroby: mączniak prawdziwy, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia.
Rozszerzenie listy zwalczanych chorób w zbożach ozimych o fuzariozę kłosów w jęczmieniu ozimym oraz rynchosporiozę zbóż w pszenżycie ozimym

Wprowadzenie przedziału dawek od 0,8 do 1,0 l/ha (wcześniej jedynie 1,0 l/ha).

Szczegóły w nowej etykiecie fungicydu TILT® Turbo 575 EC oraz na stronie www.syngenta.pl