Rozpuszczalność herbicydów zawierających chlorosulfuron w formalacji SG

Arubis/Surfer/Spoton 50SG to jedyne herbicydy zawierające chlorosulfuron w formulacji SG (granule rozpuszczalne) – wszystkie inne produkty na rynku w starej formulacji WG tworzą mniejszą lub większą zawiesinę. Herbicyd w formulacji SG wchodzi z wodą w roztwór rzeczywisty – całkowicie się w niej rozpuszcza. Ciecz robocza przygotowana na bazie herbicydu SG jest zupełnie przezroczysta. Biodostępność substancji aktywnej w roztworze rzeczywistym jest większa. Korzyścią z tego wynikającą jest lepsza skuteczność (są mniejsze jej straty, lepsze jest pobieranie) i stabilność efektów w trudniejszych warunkach. Dodatkowymi zaletami jest łatwość mycia opryskiwacza, to że nic się nie osadza na jego elementach, znacznie mniej wody do potrzeba jego mycia/płukania – mniejsze jest ryzyko uszkodzeń innych upraw gdzie wykonywane są kolejne zabiegi.

Formułowanie cieczy roboczej pełnej dawki Arubis 50 SG /Surfer 50 SG /Spoton 50SG w twardej i zimnej wodzie wodociągowej trwa bardzo krótko.
Przygotowanie cieczy roboczej powinno odbywać się zgodnie z etykietą instrukcja stosowania:

  1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
  2. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
  3. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.