Rozporządzenie ws. kar za przekroczenie kwot mlecznych

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia, które złagodzi skutki przekroczenia limitów kwot mlecznych dla polskich producentów. Kary będą płacone w nieoprocentowanych ratach w ciągu trzech lat.

Nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa rolnictwa przewiduje, że rolnicy, którzy będą musieli zapłacić kary za przekroczenie kwot mlecznych w ostatnim sezonie (za okres od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r.) będą mogli uregulować je w ratach, bez odsetek i w ciągu trzech lat. Rozwiązanie takie zostało wcześniej zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Obowiązujący do końca marca 2015 roku system kwot mlecznych miał regulować rynek mleka w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Według wstępnych danych KE, w ostatnim roku kwotowania, dozwolone limity przekroczyło 13 państw UE, w tym Polska.
Według Agencji Rynku Rolnego, Polska przekroczyła kwotę krajową dostaw w sezonie 2014-2015 o ok. 6%, czyli 580 mln kg. Oznacza to, że będziemy zmuszeni karę w wysokości znacząco wyższej, niż w poprzednim roku. Kary mogą wynieść ok. 650 mln PLN, czyli, według wstępnych danych ARR, kary dla rolników mogą więc sięgnąć nawet 0,9 PLN. za kg mleka ponad limit. W czasie niedawnego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, poseł SLD Cezary Olejniczak wskazywał, że w Polsce są zakłady mleczarskie, które będą musiały zapłacić nawet 30 mln PLN, a następnie potrącą to od rolników w trzech rocznych ratach.

Zgodnie z projektem rozporządzenia resortu rolnictwa, kara za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014-2015 powinna zostać uregulowana w całości do 30 września 2017 r. Pierwsza rata, opiewająca na co najmniej jedną trzecią kwoty, wpłacona musi być do 30 września 2015 r., druga rata, stanowiąca również co najmniej jedną trzecią – do 30 września 2016 r. Pomoc państwa polega tu na zastosowaniu płatności ratalnych bez odsetek.

Na posiedzeniu sejmowej komisji ds. rolnictwa, wiceszefowa MRiRW Zofia Szalczyk podkreślała, że sektor mleczarski potrzebuje dłuższego czasu na dostosowanie się do funkcjonowania w sytuacji rynku bezkwotowego. Tłumaczyła, że sytuacja na rynku mleka jest bardzo trudna, szczególnie w obliczu zniesienia od kwietnia kwot mlecznych, wzrostu podaży mleka o ok. 5% przy jednoczesnym spadku popytu, a także wprowadzeniu przez Rosję w sierpniu 2014 roku embarga na polskie przetwory mleczne. Rozbicie kar za przekroczenie kwot mlecznych na nieoprocentowane raty ma być w tej sytuacji – według niej – wsparciem dla rolników.

Posłowie jednak zwracali uwagę, że do Polski zaczyna trafiać tańsze mleko z innych krajów UE, m.in. z Niemiec i Litwy. Od rządu domagali się większej interwencji na rynku mleka i przetworów mlecznych.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA