Rozporządzenie ministra o obszarach proekologicznych do modyfikacji?

0
173

Izby rolnicze  domagają się zmiany  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do szefa resortu rolnictwa  o umieszczenie w zmodyfikowanym rozporządzeniu zapisu, który umożliwiłby zwolnienie z deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymana międzyplonów lub okrywy zielonej.

Zdaniem samorządu rolniczego zapis ten miałby zastosowanie w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. suszy. W przypadku potwierdzenia zjawiska suszy stwierdzonego przez System Monitoringu Suszy Rolniczej na danym terenie, kierownik biura powiatowego ARiMR automatycznie potwierdzałby wystąpienie siły wyższej i zwalniał rolników z zadeklarowanego obowiązku “siewu międzyplonów lub utrzymania okrywy zielonej”.

Susza rolnicza utrudnia prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, a w przypadku ich wykonania, dodatkowo wysusza glebę, drastycznie zwiększając ryzyko jej degradacji, szczególnie na skutek erozji wietrznej. Wysiane nasiona poplonów z powodu braku wilgoci w glebie często nie są w stanie wykiełkować lub po wykiełkowaniu nie spełniają swojej funkcji. Wykonywanie takich zabiegów generuje dodatkowe koszty, nie mając pokrycia w korzyściach wynikających z zazielenienia, a szczególnie w zatrzymaniu wody w glebie.

– Międzyplon ścierniskowy wysiewany jest po zbiorze plonu głównego np. zbóż, najczęściej wykonywany jest w pierwszej połowie sierpnia. Jeżeli w okresie siewów jest susza nie ma uzasadnienia aby taka uprawa była zakładana, albowiem nasiona nie wzejdą i nie jest zasadne, aby ponosić na te uprawy zbędne nakłady typu: koszty nawozów, nasion itp.. W tym przypadku przy braku opadów atmosferycznych nie jest wskazany wysiew nasion. Należy zaznaczyć, że określenie braku opadów jest bardzo trudne do sprecyzowania z uwagi, że brak jest dostatecznej wiedzy odnośnie dokładnego określenia długości okresu bezopadowego, powodującego brak wschodów. Natomiast jeżeli po wschodach wystąpi susza, rośliny mogą wypadać i okrycie gleby może być słabe, a uprawy międzyplonowe, które będą utrzymywane na polach, dodatkowo będą przyczyniały się do przesuszenia gleby – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności