Rozpoczęły się wypłaty rekompensat dla rybaków za tymczasowe zawieszenie połowów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 20 listopada 2008 roku rozpoczęła zawieranie umów o rekompensaty w ramach Pomocy publicznej za tymczasowe zawieszenie połowów. W pierwszym dniu zostały zawarte 92 umowy na łączna kwotę ponad 7,66 mln zł. Rybacy, którzy podpiszą umowy, otrzymają rekompensatę w ciągu kilku dni.

Po raz pierwszy wypłata środków w ramach tej formy pomocy zostanie zrealizowana w tak wczesnym terminie – chwali się ARiMR. Umowy podpisywane są w siedzibach Oddziałów Regionalnych Pomorskim, Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim, w biurach powiatowych w powiatach leżących w nadmorskim pasie, jak również po raz pierwszy podpisywanie umów zorganizowane zostało w kilku dodatkowych punktach zlokalizowanych w miejscach położonych w pobliżu portów o największej ilości zarejestrowanych statków, usprawniając tym samym możliwość skorzystania z pomocy.

Umowy podpisywane mogą być do końca bieżącego roku. Jednakże osoby, które chciałyby otrzymać środki jeszcze w tym roku powinny podpisać umowę do połowy grudnia – przypomina ARiMR.

Środki finansowe na rekompensaty w ramach środka 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania połowów” pozwalają zawrzeć umowy ze wszystkimi armatorami, którzy nie będą prowadzić połowów w przeciągu dowolnie wybranych 60 dni w okresie od 1 października do 31 grudnia 2008.

MS/Wrp.pl
foto: WRP