Rozpoczęły się kontrole na miejscu w gospodarstwach rolnych

5 czerwca 2006 r. rozpoczęła się kampania kontroli na miejscu wniosków o płatności bezpośrednie i płatności z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na 2006 r. N

Wcześniejsze rozpoczęcie w tym roku kontroli na miejscu pozwoli przeprowadzić je do końca sierpnia br. Powinno to zapewnić sprawniejszy przebieg przyszłej kampanii płatności bezpośrednich, tak by pieniądze wykorzystywane m.in. na zakup środków produkcji zasiliły budżety gospodarstw rolnych jeszcze przed rozpoczęciem wiosennych prac polowych.
Przewiduje się, że do końca sierpnia będzie przeprowadzonych 93 tys. kontroli na miejscu, z czego około 21,5 tys. metodą foto (na podstawie zdjęć satelitarnych lub lotniczych), a pozostałe tradycyjną metodą inspekcji terenowej. W pierwszej kolejności do kontroli wskazano 12 261 gospodarstw. W 5 376 gospodarstwach zostanie przeprowadzona również kontrola w zakresie wniosków o płatność z tytułu ONW.
Czynności kontrolne będą przeprowadzone metodą inspekcji terenowej przez wykonawców zewnętrznych, wyłonionych w postępowaniach przetargowych.
Na podstawie dwuletnich umów z ARiMR w 12 województwach kontrole wykonywać będą ci sami wykonawcy, którzy realizowali te zadania w 2005 r. Natomiast w przypadku województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego działania kontrolne przeprowadzą podmioty wyłonione w przetargu, który obecnie dobiega już końca. W tych województwach, do czasu podjęcia czynności przez firmy wybrane w przetargu prace kontrolne prowadzą pracownicy Agencji.

Rzecznik Prasowowy ARiMR</i

Iwona Musiał