Rozpoczęcie realizacji projektu SPO możliwe bez podpisania umowy, ale na własne ryzyko

Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, mogą rozpocząć realizację zgłoszonych projektów jeszcze przed podpisaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Muszą się jednak liczyć z tym, że ich wniosek nie będzie dofinansowany przez Agencję.”

Możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy wprowadza nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006″ (Dz. U. Nr 69. poz. 488). Zgodnie z nim: “Beneficjent może rozpocząć realizację projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania realizacji projektu wnioskodawcy nie przysługują roszczenia o zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ani o zwrot kosztów poniesionych na realizację projektu”.

Możliwość ta dotyczy następujących Działań:
1.1 “Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,
1.5 “Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”,
2.1 “Przywracanie potencjału leśnego zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenia odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”,
2.4 “Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”,
2.6 “Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”.

Inwestorzy muszą brać pod uwagę, że jeżeli rozpoczną inwestycję przed zawarciem umowy z ARiMR, Agencja nie będzie zobowiązana do podpisania umowy i dofinansowania realizacji projektu. W takiej sytuacji inwestorzy będą musieli sfinansować inwestycję w całości z własnych środków. Może do tego dojść, gdy:
• złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nie będzie spełniał wymogów określonych w SPO,
• zabraknie środków na dofinansowanie projektów w ramach danego Działania SPO.

Nabór wniosków w ramach wymienionych działaniach SPO został już zakończony. Umowy są podpisywane według kolejności złożenia poprawnie wypełnionych wniosków wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do wyczerpania środków finansowych. W związku z tym, że łączna kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków przekracza o ponad 35 proc. dostępny limit finansowy, może zabraknąć środków na sfinansowanie części złożonych wniosków spełniających wymogi określone w SPO.


Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy ARiMR

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj