Rozmowy polsko – ukraińskie

Minister Marek Sawicki przeprowadził wczoraj rozmowę telefoniczną z ministrem polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Ukrainy Igorem Szwajką. Głównymi jej tematami były utrzymywane przez Ukrainę zakazy importu z Polski wołowiny i bydła oraz świń, wieprzowiny i produktów wieprzowych.

Rozmowy dwustronne w sprawie wołowiny prowadzone są już od wielu lat. Minister Marek Sawicki wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie zakończą się one decyzją Ukrainy o wznowieniu możliwości importu w tym zakresie. Zdaniem Ministra Sawickiego utrzymywanie zakazu jest nieuzasadnione, zwłaszcza że Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt uznaje Polskę za kraj o kontrolowanym ryzyku wystąpienia tej choroby.
 
W odniesieniu do kwestii afrykańskiego pomoru świń (ASF), minister Sawicki zapewnił ukraińskiego ministra, że Polska podjęła wszelkie działania bioasekuracyjne, zgodne z prawem UE i przepisami międzynarodowymi. Poinformował, że poza przypadkami ASF, wykrytymi w Polsce, w lutym br. u dwóch padłych dzików, nie zaobserwowano nowych zachorowań. Należy, więc stwierdzić, że wirus ten nie migruje.
– Polską wieprzowinę importują nadal np. takie kraje, jak Wietnam, Stany Zjednoczone, czy Hong Kong – poinformował minister Sawicki i wyraził nadzieję, że wkrótce, znosząc zakaz importu, dołączy do nich także Ukraina.
Minister Szwajka zapewnił, że strona ukraińska nie będzie stawiała żadnych nieuzasadnionych przeszkód w tym zakresie.
 
Ustalono, że podczas spotkania przedstawicieli służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy podczas 82. Sesji Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Paryżu zostaną omówione wszystkie kwestie weterynaryjne dotyczące eksportu na Ukrainę. Minister Sawicki zaproponował również, aby po tych rozmowach, ukraińscy inspektorzy przyjechali do Polski, celem zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez polskie służby weterynaryjne w kierunku ASF.
 
Podczas Targów „Agro” w Kijowie, 4 czerwca br., planowane jest spotkania szefów resortów rolnictwa Polski i Ukrainy. Zostanie na nim wypracowane wspólne stanowisko dotyczące współpracy w obszarze rolnictwa.
 
Dla strony ukraińskiej, ważną kwestią w dwustronnych stosunkach z Polską są działania, mające na celu zwalczanie wścieklizny w strefie buforowej na terytorium Ukrainy. Polski minister zapewnił, że kolejna umowa w tej sprawie zostanie niedługo podpisana pomiędzy Polską i Ukrainą.
 
(Źródło: MRiRW)