Rozmowy polsko-armeńskie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przyjął w ubiegłym tygodniu chargé d’affaires ambasady Republiki Armenii w Warszawie Hasmik Dashtoyan.

Podczas spotkania omówiono kwestię zaproszenia skierowanego do ministra M. Sawickiego przez ministra rolnictwa Republiki Armenii S. Karapetyana, do złożenia wizyty w Erywaniu.

Minister Marek Sawicki poinformował o przyjęciu tego zaproszenia, podkreślając, że stronie polskiej zależy na pogłębianiu współpracy ze stroną armeńską, a zwłaszcza zdynamizowaniu wymiany handlowej towarami rolnymi. Stwierdził też, że istotne znaczenie podczas planowanego w bieżącym miesiącu wyjazdu będą miały zarówno rozmowy bilateralne z szefem resortu rolnictwa Armenii, jak również spotkania polskich przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z partnerami armeńskimi. Szef polskiego resortu rolnictwa dodał, że nawiązanie bliższej współpracy przez firmy obu krajów przyczynić się może znacząco do wzrostu wzajemnych obrotów handlowych towarami sektora rolnego, które obecnie są niewielkie.

Radca H. Dashtoyan poinformowała o gotowości Ministerstwa Rolnictwa Armenii do zorganizowania spotkania ministrów w Erywaniu oraz wsparcia w ułatwieniu kontaktów partnerów biznesowych obu krajów. Stwierdziła jednocześnie, że dobrym forum do kontynuacji dyskusji o kwestiach rozwoju współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa mogłoby być IV posiedzenie Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, planowane w listopadzie br. w Warszawie. Podkreśliła również, że liczy na dalszy rozwój dobrych relacji Armenii, m.in. gospodarczych z wszystkimi krajami UE, w tym z Polską.

MRiRW /AT/