Rozgraniczenie gruntów. Kto ponosi koszty ustalenia granicy? Porady prawne

fot. mw

Rozgraniczenie gruntów jest jedną z procedur ustalenia przebiegu granicy sąsiadujących nieruchomości. Co do zasady, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów i do ponoszenia kosztów po połowie. Czy jednak w każdej sytuacji?

– Należy pamiętać jednak, że orzeczenie o kosztach postępowania rozgraniczeniowego gruntów następować powinno zawsze na podstawie oceny konkretnego stanu faktycznego sprawy oraz zbadaniu w czyim interesie leży rozgraniczenie. Może się okazać, że w postępowaniu wszczętym na wniosek właściciela jednej nieruchomości, właściciel sąsiedniej działki wykaże, że przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nie leży w jego interesie, gdyż nie kwestionuje on przebiegu granic – mówi mec. Paulina Józefczyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

W takiej sytuacji koszty postępowania powinien ponieść tylko właściciel żądający rozgraniczenia. Wobec czego należy pamiętać, że możliwe jest obciążenie kosztami postępowania rozgraniczeniowego w inny sposób niż w częściach równych. Podsumowując właściwy organ wydający orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania, powinien brać pod uwagę, czy zachowanie uczestników postępowania uzasadnia obciążenie kosztami postępowania tylko jednego z nich czy wszystkich i w jakim stosunkudodaje mec. Paulina Józefczyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności