Rozbieżności w powierzchni PEG – konieczna korekta procedur

Rozbieżności w powierzchni PEG - konieczna korekta procedur

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie odpowiednich działań, celem zmian procedur określania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchni działek w spersonalizowanych wnioskach o płatności obszarowe.

Wniosek samorządu rolniczego to odpowiedź na sygnały płynące od rolników, w dalszym ciągu w otrzymywanych od ARiMR spersonalizowanych wnioskach zmieniane są powierzchnie PEG (powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza) niektórych działek, pomimo że faktyczna uprawiana powierzchnia od wielu lat pozostaje niezmieniona.

Jeżeli rolnik nie zauważy zmian, doprowadza to do sankcji za zmniejszenie zadeklarowanych powierzchni np. w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, z koniecznością zwrotu dopłat za lata do tyłu.

– Mając na względzie, iż rozbieżności powierzchni działek mogą wynikać z niedokładności pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych niezależnych od rolników, celem uniknięcia kar dla rolników, samorząd rolniczy proponuje przyjęcie średniej z pomiarów z ostatnich 5 lat, przy określeniu powierzchni działek przez ARiMR – informuje KRIR.

Zdaniem izb rolniczych przyjęcie takiego rozwiązania, w znacznym stopniu przyczyni się do uniknięcia ciągłych problemów z określaniem przez ARiMR powierzchni PEG.

Źródło: KRIR