Równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu “Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności organizuje kolejną edycję regionalnego konkursu grantowego – ,,Równać Szanse’’ . Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

– O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców informuje Polska Fundacja Dzieci i młodzieży

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i  kujawsko-pomorskiego.

Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży