Równać szanse 2016

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła “Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu “Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem Programu ,, Równać szanse’’  jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Jak podkreśla polska  Fundacja Dzieci i Młodzieży chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo,jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić w czym mogą być skuteczni i doceniani przez innych – tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą, wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć – informują organizatorzy konkursu.

Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży