Rosyjskie żniwa

Ministerstwo Rolnictwa Rosji podało, że do 7 sierpnia br. zebrano 37,1 mln t zbóż z powierzchni 17,1 mln hektarów. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 r. zebrano 38,7 mln t zbóż z 12,9 mln ha. Oznacza to, że średnie plony były o 28% niższe niż przed rokiem i wyniosły 2,2 t/ha.

Bliższa analiza danych opublikowanych przez rosyjski resort rolnictwa wskazuje, że samej pszenicy w analizowanym okresie zebrano 25,2 mln t, wobec 30 mln t zebranych do 7 sierpnia przed rokiem. Warto dodać, że przeciętne plony tego zboża w analizowanym okresie były o 29% niższe niż w sezonie poprzednim i wynosiły 2,3 t/ha. W przypadku jęczmienia oceniono, że został on zebrany z areału 3,4 mln ha, podczas gdy przed rokiem do 7 sierpnia zboże to zebrano z zaledwie 1,9 mln ha. Jednakże, średni plon jęczmienia spadł z 2,6 mln t do 2,1 mln t i zbiory do ubiegłego wtorku wyniosły 7,1 mln ton.
Opublikowane przez rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa informacje na temat postępów żniw wskazują na szybsze tempo prac polowych, aniżeli przed rokiem. Jednocześnie widoczny jest silny spadek plonów, co potwierdza wcześniejsze prognozy odnośnie niższego poziomu produkcji w bieżącym sezonie 2012/2013.
Międzynarodowa Rada Zbożowa pod koniec lipca szacowała, że w Rosji zostanie zebrane w sezonie 2012/2013 łącznie 76,9 mln t zbóż , wobec 89,7 mln t zbóż przed rokiem. W przypadku pszenicy przewidywany jest spadek produkcji z 56,2 mln t w sezonie 2011/2012 do 45 mln t w sezonie bieżącym.
Na podobnym poziomie wielkość zbiorów w tym kraju w sezonie 2012/2013 ocenia A. Zlochevsky, prezydent Krajowego Związku Producentów Zbóż . Według jego prognoz, całkowite zbiory wyniosą 78-79 mln t, z czego 45-46 mln t będzie stanowić pszenica. Eksperci rządowi prezentują szerszą prognozę i przewidują, że w Rosji zostanie wyprodukowane 75-80 mln t zbóż .
Warto przypomnieć, że w 2010 r., gdy Rosja zdecydowała się na wprowadzenie zakazu eksportu zbóż , zbiory spadły do 60,9 mln t, z czego 41,5 mln t stanowiła pszenica.
Do końca lipca bieżącego roku na Ukrainie zebrano 23,3 mln ton zbóż z powierzchni 9,3 mln ha, w tym 6,8 mln ton jęczmienia oraz 11,5 mln ton pszenicy miękkiej.